ARMAGEDON – Kraków, Poland

leviathan-polen-gabber

Kraków, Poland

Dziwna kostka, którą trzymałem cały czas w rękach, w pewnym momencie zaskoczyła.
Pogrążone dotąd w ciemności ściany wypełniło przerażająco jasne światło.
Gryzący dym, mocna muzyka i zapach jakby… śmierci po prostu się pojawiły i natychmiast wypełniły całe pomieszczenie.
Moje pełne i tak od szaleństwa oczy wypełniło zdziwienie.
Wprost przede mną zaczęły materializować się jakieś bezwłose byty w szelestach.
Próbowałem uciekać, ale jeden z nich szybko do mnie podbiegł i kazał mi tańczyć, robiąc koło mnie dokładnie to samo.
Przerażony krzyknąłem…, ale zacząłem tańczyć razem z nim.
„Pudełko…, otworzyłeś je… my przyszliśmy…” – powiedział jeden z Cenobitów
„To nas przyzywa…, To nas woła…, To Kostka Hardcoru…, a ty właśnie zacząłeś ARMAGEDON…”

 
Kostka Hardcoru znów została ułożona, a świat spowił mrok zwiastujący koniec.
Z dna oceanu zaczęła wybrzmiewać rytmiczna melodia, której ciężar odbierał zmysły całej ziemskiej populacji, a co wrażliwsze jednostki zaczęły stronić od snu, ratując się bezsennością, aby uciec od kolorowych błysków i koszmarnie tanecznych wizji.
Obudził się przedwieczny i legendarny założyciel Conobite Records oraz członek Mokum Records:
Leviathan aka Tellurian,
który zaatakuje Kraków wraz z:

Pseorse [Agresja]
Mruwomszyc [Agresja]
Karboks [Agresja]
d00b [Agresja]

Labolatorium SCENA
Wstęp 18+

Dbamy o to, żeby wszyscy na naszych imprezach czuli się bezpiecznie — wszelkie nieprzyjemne sytuacje zgłaszajcie do nas lub do obsługi klubu.

Strange box that I held in my hands the whole time suddenly surprised me. The walls, immersed in darkness until now, were filled with terrifyingly bright light. Biting smoke, powerful music, and a scent that seemed like… death simply appeared and immediately filled the entire room. My eyes, already full of madness, were filled with astonishment. Right in front of me, hairless beings began to materialize with whispers. I tried to escape, but one of them quickly ran up to me and told me to dance, doing exactly the same around me. Terrified, I screamed… but I started dancing along with them. “You… opened the box… we have come…” – said one of the Cenobites. “It summons us… It calls us… The Box of Hardcore… and you have just begun the ARMAGEDDON…”

The Box of Hardcore was arranged once again, and darkness enveloped the world, heralding the end. A rhythmic melody began to resonate from the depths of the ocean, its weight robbing the senses of the entire earthly population, and more sensitive individuals began to shun sleep, saving themselves from insomnia to escape the colorful flashes and nightmarishly dance-like visions. The ancient and legendary founder of Cenobite Records and member of Mokum Records awakened: Leviathan aka Tellurian, who will attack Krakow along with: Pseorse [Aggression] Mruwomszyc [Aggression] Karboks [Aggression] d00b [Aggression]

Labolatorium STAGE Entry 18+

We ensure that everyone at our events feels safe – please report any unpleasant situations to us or to the club staff.

Share this post